Mesafeli Satış Sözleşmesi

MADDE 1: TARAFLAR

İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi ("Sözleşme") aşağıda bilgileri verilen Satıcı ve Alıcı arasında elektronik ortamda imzalanmıştır. Taraflar, işbu Sözleşme'nin tamamını okuduklarını, içeriğini bütünü ile anladıklarını ve tüm hükümlerini onayladıklarını kabul, beyan ve taahhüt eder.

    1. SATICI:

      İTAMEKS DIŞ TİC. VE PAZ. A.Ş.

Yeşilce Mah. Destegül Sok. No:8 İtameks Binası
Seyrantepe / İstanbul / Türkiye
Tel.: +90 212 280 18 05
Faks: +90 212 270 39 29
E-mail: info@itameks.com

 

1.2 ALICI:

Sipariş anında gösterilir.

1.3 ÜRÜNÜN ÖZELLİKLERİ VE TOPLAMLAR:

Henüz sepetiniz boş.

1.4 ÜRÜNÜN TESLİM ŞEKLİ VE ADRESİ

Teslimat Adresi:

Kargo Yöntemi:


MADDE 2: SÖZLEŞME'NİN KURULMASI

2.1 Alıcı Sözleşme'yi okuduğunu, anladığını, haklarının ve yükümlülüklerinin bilincinde olduğunu kabul eder.

2.2 Taraflar, sözleşme ile kararlaştırılan edimler arasında hiçbir oransızlık bulunmadığını ve karşılıklı edimlerin işin niteliğine uygun olduğunu, sözleşme konusuna giren işlemler kapsamında herhangi bir tecrübesizliklerinin bulunmadığını kabul ederler.

2.3 Alıcı, sözleşme kapsamında yer alan işlemlerin kendi menfaatine uygun olduğu konusunda tam bir kanaate vardığını ve tüm şartlara kendi özgür iradesi ile hiçbir güçlük veya sıkıntı içinde olmadan, düşünerek, isteyerek ve bilerek uyacağını kabul eder.

2.4 Taraflar, sözleşme hükümlerinin haksız şart sayılabilecek bir özellik taşımadığını, menfaatler dengesi bakımından bir haksızlık olmadığını kabul eder.

2.5 İşbu sözleşme hükümleri tüketici sözleşmelerindeki haksız şartlar hakkında yönetmelik hükümleri uyarınca herhangi bir haksız şart içermemektedir. Hükümler iyi niyet ve dürüstlük kuralına aykırılık teşkil etmemekte olup tüketicinin korunması hakkındaki mevzuata uygun olarak hazırlanmıştır.

İşbu sözleşme hükümleri 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu hükümleri de dikkate alınarak hazırlanmıştır. Türk Borçlar Kanunu'nun 21. Maddesinde düzenlenen bağlayıcılık ve içerik denetimi alıcı tarafından yapılmıştır. İşbu Sözleşme hükümlerinden hiçbiri işbu Sözleşme'nin niteliğine ve işin özelliğine aykırı nitelik taşımaz. İşbu Sözleşme hükümleri açık ve anlaşılır bir şekilde yazılmış olup hükümlerin lafzı dışında herhangi bir anlam barındırmamaktadır.

MADDE 3: SÖZLEŞMENİN KONUSU VE KAPSAMI

3.1 İşbu sözleşmenin konusu, Alıcı'nın Satıcı'ya ait sitemizin ismi internet sitesinden ("Site") elektronik ortamda sipariş verdiği, sözleşmede bahsi geçen nitelikleri haiz, sözleşmenin madde 1.3 ve 1.4 te içeriği ve satış fiyatı belirtilen ürünlerin satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır.

3.2 Alıcı, satışa konu ürünlerin temel nitelikleri, satış fiyatı, ödeme şekli, teslimat koşulları vs. ile birlikte satışa konu ürün ile ilgili tüm ön bilgiler ve cayma hakkı konusunda bilgi sahibi olduğunu, bu ön bilgileri elektronik ortamda teyit ettiğini ve sonrasında ürünü sipariş verdiğini, işbu sözleşme hükümlerince kabul ve beyan eder.

3.3 Sitede yer alan ön bilgilendirme ve fatura işbu sözleşmenin ayrılmaz parçalarıdır. Sipariş gerçekleştiği anda Alıcı işbu sözleşmede düzenlenen tüm koşullarını kabul etmiş sayılır.

MADDE 4: SÖZLEŞMEYE KONU ÜRÜNÜN ÖZELLİKLERİ VE ÖDEME

4.1 Ürünün cinsi ve türü, miktarı, marka/modeli, rengi, tüm vergiler dahil satış bedeli sitemizin ismi   web sitesindeki ürünün tanıtım sayfasında yer alan bilgilerde ve işbu sözleşmenin ayrılmaz parçası sayılan faturada belirtildiği gibidir. Satıcı teknik nedenlerden kaynaklanan fiyat güncelleme hatalarından sorumlu değildir.

4.2 Ürünün peşin fiyatı ve/veya vadeye göre fiyatı ile peşinat tutarı fatura içeriğinde mevcuttur. Alıcı işlemi tamamlarken işbu bilgileri ve gösterilen toplam tutarı bildiğini kabul eder.

4.3 Vadeli satışların sadece bankalara ait kredi kartları ile yapılması nedeniyle, Alıcı ilgili faiz oranlarını ve temerrüt faizi ile bilgileri müşterisi olduğu bankasından ayrıca teyit edeceğini, yürürlükte bulunan mevzuat hükümleri gereğince faiz ve temerrüt faizi ile ilgili hükümlerin banka ve Alıcı arasında gerçekleştirilmiş olan Kredi Kartı Sözleşmesi kapsamında uygulanacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Taksitlendirme işlemlerinde, Alıcı ile kart sahibi banka arasında imzalanmış bulunan sözleşmenin ilgili hükümleri geçerlidir. Kredi kartı ödeme tarihi banka ile Alıcı arasındaki sözleşme hükümlerince belirlenir.

MADDE 5: TESLİMAT

5.1 Sözleşme konusu ürün/ürünler, siparişin Satıcı'ya ulaşmasını takip eden 30 (otuz) günlük yasal süreyi aşmamak koşulu ile her bir ürün için Alıcı'nın teslimat adresinin uzaklığına bağlı olarak işbu 30 (otuz) günlük süre içinde Alıcı veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim edilir. Satıcı yazılı bildirimle ek 10 (on) günlük süre uzatım hakkını saklı tutar.

5.2 Şüpheye mahal vermemek adına, işbu Sözleşme'ye konu ürünün/ürünlerin teslimatı için işbu Sözleşme'nin ve Ön Bilgilendirme Formu'nun Alıcı tarafından elektronik ortamda teyit edilmiş olması ve ürün(lerin) bedelinin Alıcı'nın tercih ettiği ödeme şekli ile tam ve eksiksiz olarak ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez, eksik ödenir veya ödeme banka kayıtlarında iptal edilir ise, Satıcı ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

5.3 Sipariş konusu mal ya da hizmet ediminin yerine getirilmesinin imkansızlaştığı hallerde, Satıcı bu durumu öğrendiği tarihten itibaren 3 (üç) gün içinde Alıcı'ya yazılı olarak veya kalıcı veri sağlayıcısı ile bildirir ve varsa teslimat masrafları da dâhil olmak üzere tahsil edilen tüm ödemeleri bildirim tarihinden itibaren en geç 14 (ondört) gün içinde Alıcı'ya iade eder.

MADDE 6: ALICININ BEYAN VE TAAHHÜTLERİ

6.1 Alıcı, Site'de yer alan Sözleşme konusu mal veya hizmetin temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimat ve kargo bedeline ilişkin olarak Satıcı tarafından yüklenen ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu, elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini ve Site üzerinden siparişi onaylaması ile ÖDEME YÜKÜMLÜLÜĞÜ altına girdiğinin bilincinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.2 Alıcı, işbu Sözleşme'yi ve Ön Bilgilendirme Formunu elektronik ortamda teyit etmekle mesafeli sözleşmelerin akdinden önce Satıcı tarafından Alıcı'ya verilmesi gereken adres, siparişi verilen mal veya hizmete ait temel özellikler, mal veya hizmetin vergiler dahil fiyatı, ödeme ve teslimat ile teslimat fiyatı bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini teyit etmiş olur.

6.3 Mal veya hizmetin tesliminden sonra Alıcı'ya ait kredi kartının Alıcı'nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşunun mal veya hizmetin bedelini Satıcı'ya ödememesi halinde, Alıcı kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla mal veya hizmeti 3 (üç) gün içinde Satıcı'ya iade etmekle yükümlüdür. Bu halde teslimat giderleri Alıcı'ya aittir.

6.4 Sözleşme konusu mal veya hizmet, Alıcı'dan başka bir kişiye teslim edilecek ise, teslim edilecek kişinin teslimatı kabul etmemesinden Satıcı sorumlu tutulamaz.

6.5 Alıcı kargo şirketinden teslim aldığı paketi kontrol etme ve inceleme yükümlülüğü altındadır. Kutu teslimatta Alıcı tarafından kontrol edilmeli, kargodan kaynaklı hasarların söz konusu olduğu durumlarda kutu teslim alınmamalı ve tutanak tutularak Kargo Şirketi personeline verilmesi gerekmektedir. Teslim sonrası süreçte, kargo hasarı sebebiyle Satıcı'ya ulaşılması durumunda işbu süreç Satıcı'nın yükümlülüğündedir.

6.6 Teslim alınan kargolarda, ürünün sağlam teslim alındığına ilişkin olarak Alıcı'nın imzası alınmakta ve işbu imzadan doğan sonuçlar Alıcı'nın sorumluluğundadır.

MADDE 7: SATICININ BEYAN VE TAAHHÜTLERİ

7.1 Satıcı, Sözleşme konusu mal veya hizmetin tüketici mevzuatına uygun olarak sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile Alıcı'ya teslim edilmesinden sorumludur.

7.2 Satıcı, haklı bir sebebe dayanmak ve Alıcı'yı bilgilendirmek ve açıkça onayını almak şartıyla Sözleşme'den doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan Alıcı'ya eşit kalite ve fiyatta farklı bir ürün tedarik edebilir.

MADDE 8: ALICI'NIN CAYMA HAKKI

8.1 Alıcı, hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin, mal teslimine ilişkin sözleşmelerde Alıcı'nın veya Alıcı tarafından belirlenen üçüncü kişinin malı teslim aldığı tarihten itibaren, hizmet ifasına ilişkin sözleşmelerde sözleşmenin kurulduğu günden itibaren 14 (on dört) gün içerisinde cayma hakkını kullanabilir. Alıcı, sözleşmenin kurulmasından malın teslimine kadar olan süre içinde de cayma hakkını kullanabilir.

8.2 Alıcı, cayma hakkını Site'de yer alan cayma formunu doldurmak suretiyle veya cayma kararını bildiren açık bir beyan ile info@itameks.com iletişim kanalından Satıcı'ya ulaştırarak kullanabilir. Söz konusu formun veya açık cayma beyanının cayma hakkı süresi dolmadan yazılı olarak veya kalıcı veri sağlayıcısı ile Satıcı'ya yöneltilmesi gerekmektedir. Cayma bildiriminin yapılabileceği Satıcı'ya ait iletişim bilgileri aşağıdaki gibidir:

      İTAMEKS DIŞ TİC. VE PAZ. A.Ş.

Yeşilce Mah. Destegül Sok. No:8 İtameks Binası
Seyrantepe / İstanbul / Türkiye
Tel.: +90 212 280 18 05
Faks: +90 212 270 39 29

E-posta: info@itameks.com

8.3 Satıcı, Alıcı'nın cayma hakkını kullandığına ilişkin bildirimin kendisine ulaştığı tarihten itibaren 14 (on dört) gün içerisinde, varsa malın Alıcı'ya teslim masrafları da dahil olmak üzere Alıcı'nın ilgili mal veya hizmete ilişkin Satıcı'ya yaptığı tüm ödemeleri, satın alırken kullanılan ödeme aracına uygun bir şekilde ve tüketiciye herhangi bir masraf veya yükümlülük getirmeksizin ödeme yöntemine bağlı kalarak Alıcı'ya iade edecektir.

8.4 Cayma hakkının kullanılması halinde anlaşmalı kargo şirketi ve Satıcı'nın anlaşmalı kodu aracılığıyla malın geri gönderilmesi durumunda Alıcı iadeye ilişkin masraflardan sorumlu tutulmaz. Alıcı'nın iade edeceği malı işbu Sözleşme'de belirtilen Satıcı'nın anlaşmalı kargo şirketi dışında bir kargo şirketi ile göndermesi halinde, iade kargo masrafları ve malın kargo sürecinde uğrayacağı hasardan Satıcı sorumlu değildir.

8.5 Ürünlerin kutusu üzerindeki, ithalatçı veya üretici firma tarafından yapıştırılmış olan etiketlerin yırtılması, vakumlu veya jelatinli ambalajın açılması durumlarında, iade talepleri kabul edilmemektedir. Bu hakkın kullanılması halinde, Ürünler orijinal ambalajlarından çıkarılarak kullanıldıktan sonra iade edilme istekleri için geri alım süresi işlememekte ve ürün kesinlikle geri kabul edilmemektedir. Ürün/Ürünler Alıcı'nın teslimat adresine geri gönderilmelidir.

8.6 Satıcı tarafından iade şartlarına uymadığı tespit edilerek iadesi onaylanmayan ürünlerde iade ve teslimat kargo ücretleri Alıcı'ya aittir.

8.7 Hiçbir ayıbı veya problemi olmayan bir ürününün müşterinin şahsi talebini üzerine beden veya desen gibi değişimlerde kargo ücretleri Alıcı'ya aittir.

8.8 Alıcı'nın cayma hakkını kullandığına ilişkin bildirimi yönelttiği tarihten itibaren 10 (on) gün içinde malı Satıcı'ya geri göndermesi gerekmektedir. İadeye konu mal ile beraber söz konusu malın faturasının aslı, kutusunun, ambalajının, varsa standart aksesuarlarının ve söz konusu malın satın alınması sebebiyle Alıcı'ya hediye edilen diğer ürünlerin de, eksiksiz ve hasarsız olarak Satıcı'ya iade edilmesi gerekmektedir.

8.9 Alıcı, cayma süresi içinde malı tam ve eksiksiz iade etmek üzere muhafaza etmelidir, aksi halde malda meydana gelen değişiklik ve bozulmalardan sorumludur. Alıcı'ya KDV ve varsa diğer yasal yükümlülükler iade edilemez.

8.10 Cayma hakkı nedeni ile iade edilen ürünün, teslimat bedeli Satıcı tarafından karşılanır.

8.11 Satıcı, cayma hakkıyla kendisine ulaşan ve yapılan inceleme sonrası iade süreci onaylanan ürün/ürünlerin satış fiyatı üzerinden para iadesini 14 (ondört) gün içinde Alıcı'ya iade eder.

8.12 Alıcı'nın açık rızasıyla onay alarak aynı tutarda hediye çeki tanımlayabilir.

8.13 İade ve cayma hakkı geri ödemelerinde kargo bedeli, kapıda nakit/kredi kartı hizmet bedeli gibi ek hizmetlerin bedelleri iade edilmez. Yalnızca ürün/ürünlerin siparişin oluşturulduğu ve mesafeli satış sözleşmesine işlenen, KDV dahil satış tutarları Alıcı'ya iade edilir.

MADDE 9: CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAĞI HALLER

Alıcının, aşağıda sayılan hallerde hijyen kuralları gereğince cayma hakkı, iade ve değişim hakkının olmadığını bildiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliğinin Cayma Hakkının İstisnaları başlıklı 15. Maddesi ç) fıkrasına  göre: "Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine ilişkin sözleşmeler." demektedir. Buna göre başvurucunun hukuka uygun cayma hakkı bulunmadığından iade talebi tarafımızca kabul edilemez.

 

MADDE 10: SATICI'NIN ŞİKAYETLERE İLİŞKİN ÇÖZÜM YÖNTEMİ

Alıcı, satın alınan mal ve/veya hizmetlere ilgili şikâyetlerini Satıcı'ya doğrudan (yukarıda Taraflar başlığı altında belirtilen Satıcı'ya ait iletişim adreslerini kullanarak) iletebilir. Şikâyetin iletilmesi halinde Satıcı sorunun çözülmesi için mümkün olan tüm desteği sağlayacaktır.

MADDE 11: TEMERRÜT HALİ VE HUKUKİ SONUÇLARI

Alıcı'nın, kredi kartı ile yapmış olduğu işlemlerde temerrüde düşmesi halinde kart sahibi bankanın kendisi ile yapmış olduğu kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde bankaya karşı sorumlu olacaktır. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir, doğacak masrafları ve vekâlet ücretini Alıcı'dan talep edebilir. Her koşulda Alıcı'nın temerrüde düşmesi halinde, Satıcı'nın uğradığı her türlü zarar ve ziyandan Alıcı sorumlu olacaktır.

MADDE 12: FİKRİ MÜLKİYET

Site'de yer alan her türlü bilgi ve içerik ile bunların düzenlenmesi, revizyonu ve kısmen/tamamen kullanımı konusunda; Satıcı'nın anlaşmasına göre diğer üçüncü şahıslara ait olanlar hariç; tüm fikri-sınai haklar ve mülkiyet hakları Satıcı'ya aittir. Alıcı tarafından satın alınan ürün/ürünlerin tamamı, bir kısmı ve/veya üründen elde edilen herhangi bir bilgi, yazılım veya hizmet değiştirilemez, kopyalanamaz, dağıtılamaz, çoğaltılamaz, yayınlanamaz, türev niteliğinde çalışmalara konu edilemez, aktarılamaz veya satılamaz. Alıcı işbu Sözleşme ile satın aldığı ürünü yasa dışı amaçlar için ve/veya bu yasaklanan şekillerde kullanmayacağını kabul ve taahhüt eder. Aksi halde doğabilecek tüm hukuki ve cezai sorumluluk Alıcı'ya ait olmakla beraber üçüncü kişiler veya yetkili merciler tarafından Satıcı'ya karşı ileri sürülebilecek tüm iddia ve taleplere karşı, Satıcı'nın söz konusu izinsiz kullanımdan kaynaklanan her türlü tazminat ve sair talep hakkı saklıdır.

MADDE 13: UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

Sözleşme ile ilgili çıkacak ihtilaflarda uyuşmazlık konusundaki başvurular, her yıl Ticaret Bakanlığı tarafından ilan edilen değere kadar Alıcı'nın ürünü satın aldığı veya ikametgâhının bulunduğu yerdeki Tüketici Sorunları Hakem Heyetleri'ne, söz konusu değerin üzerindeki ihtilaflarda ise Tüketici Mahkemeleri'ne yapılabilir.

MADDE 14: YÜRÜRLÜK

İşbu Sözleşme, 15/10/2023 tarihinde, Alıcı tarafından elektronik ortamda onaylanmak suretiyle akdedilmiş ve yürürlüğe girmiştir.Site üzerinden yapılan işlemler 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu, tüketici mevzuatı ve yürürlükteki sair mevzuat uyarınca tarafları bağlayıcı irade açıklamaları olarak telakki edilir.

İşbu Sözleşme metni, onaylanmasının hemen akabinde Satıcı'nın iletmiş olduğu e-mail adresine e-posta yoluyla gönderilecek ve Satıcı tarafından 3 (üç) yıl süre ile saklanacaktır.

Alıcı dilediğinde info@itameks.com e-mail adresine göndereceği bir talep ile başvuruda bulunarak, işbu Sözleşme'nin nüshasına erişimini Satıcı'dan talep edebilir.

 

 

İptal, Değişim ve İade Şartları

 

Web sitemiz üzerinden yapılan satışlar, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliğine tabi satışlardır ve bu kanun ile yönetmelikteki hükümleri uygulamaktadır.

İade edeceğiniz ürünlerin aşağıdaki şartlara uygun olması işlemlerin hızlı bir şekilde tamamlanmasını sağlayacaktır:

İade edeceğiniz ürüne ilişkin web sayfamızda yer alan iletişim bilgileri doğrultusunda bizimle irtibata geçmeniz ve bildirimde bulunmanız gerekmektedir. İade bildiriminde bulunulmadan gönderilecek ürünler müşteriye geri gönderilecektir.

Ürünlerin kutusu üzerindeki, ithalatçı veya üretici firma tarafından yapıştırılmış olan etiketlerin yırtılması, vakumlu veya jelatinli ambalajın açılması durumlarında, iade talepleri kabul edilmemektedir.

İadenin, satın alınan ürünün ambalajı hiç açılmadan, tahrip edilmeden, bozulmadan ve ürün kullanılmadan teslim tarihinden itibaren ondört (14) günlük süre içinde gerçekleştirilmesi gereklidir. İade edilecek ürünün sadece bizim anlaşmalı kargo şirket hesabımız üzerinden gönderilmesi halinde kargo bedeli tarafımıza ait olacaktır. Sitemiz üzerinden yapacağınız iade talebiniz sonrası kargo bilgilerimiz sizinle paylaşılacaktır. Anlaşmalı kargomuz ile gönderilmeyen iade veya değişim ürünleri ödemesi müşteri tarafından yapılmadığı sürece kabul edilmez.

Hiçbir ayıbı veya problemi olmayan bir ürününün müşterinin şahsi talebini üzerine iade talebinde kargo ücretleri müşteriye aittir.

Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun 'un 4.Maddesine göre, "Tanıtım ve kullanma kılavuzunda ya da reklam ve ilanlarında yer alan niteliklerine aykırı olan ya da kullanım amacı bakımından tüketicinin ondan beklediği faydaları azaltan maddi, hukuki veya ekonomik eksiklikler içeren mallar, ayıplı mal olarak kabul edilir. Müşteri, malın teslim tarihinden itibaren 30 gün içerisinde ayıplı mal bildiriminde bulunursa, ürünü iade etme, bedel indirimi, ücretsiz değişim ya da ücretsiz onarım haklarından birine sahiptir."

Ayıplı Mal bildiriminde bulunarak yukarıda belirtilen haklardan faydalanmak için;

Ürünün özellikleri, tanıtımında belirtilen özelliklerden farklıysa ya da müşterinin üründen beklediği faydayı azaltan eksiklikler varsa, ürün, ayıplı mal sınıfına girer. Müşteri, 30 gün içerisinde ayıplı mal bildiriminde bulunmalıdır.

Ayıplı Mal bildiriminde, ürünün ithalatçısı düzenlenen bir raporla kullanım hatasının bulunup bulunmadığı belirlenir. Kullanıcı hatasının olduğu tespit edilirse, müşteri, haklardan faydalanamaz.

İade ettiğiniz ürünler ile ilgili tüm işlemler, ürününüz biz ulaştığı andan itibaren başlar ve 1 hafta içerisinde sonuçlandırılır. İade süreci ile ilgili tüm bilgilendirmeler kayıtlı olan telefon numaranızdan, e-posta adresinize e-posta gönderilerek yapılır. İade tutarınızın ekstrenize yansıma süresi, bankadan bankaya değişiklik göstermektedir.

Taksitli veya tek çekim ödeme seçeneğiyle aldığınız ürüne ait tutarın tamamı, 14 iş günü içerisinde kredi kartınıza iade edilir. Bankanıza bağlı olarak bu tutar kartınıza yatar. Havale/eft ve kapıda ödeme seçeneklerinde ise 14 iş günü içinde banka yoluyla iade yapılır. Kapıda ödeme hizmet bedeli ve kargo bedeli ise iade edilmez.

Teslimat Aşamasında Ürünün Zarar Görmesi Halinde

Sevkiyat sırasında zarar gördüğünü düşündüğünüz paketleri, teslim aldığınız kargo yetkilisi önünde açıp kontrol ediniz. Eğer üründe herhangi bir zarar olduğunu düşünüyorsanız kargo yetkilisine tutanak tutturarak ürünü teslim almayınız.

Ürün teslim alındıktan sonra kargo firmasının görevini tam olarak yerine getirdiği kabul edilmektedir. Paket açıldıktan yani kargo kabul edildikten sonra ürün hasar bilgisi verilen ve iade/değişim talep edilmesi halinde kargo hasar tutanağı olmadığı için işlem yapılamamaktadır.

Paketin zarar gördüğünü görmeniz, kargo şirketine tutanak tutarak bize bildirmeniz halinde siparişiniz ile ilgili çalışmalara başlanacak, en kısa zamanda teslimatın tekrarlanmasını sağlanacaktır.

Bu süreci siz de Hesabım bölümündeki İadelerim sekmesinden takip edebilirsiniz.

Cayma Hakkı

Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği 'nin 8. Maddesine göre, müşteri, "Ürünü teslim aldığı tarihten itibaren yedi gün içerisinde hiçbir sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin malı reddederek sözleşmeden cayma hakkına sahiptir." Buna göre, müşteri, ürünü aldıktan sonra, iade ve değişim 14 gün içerisinde sebepsiz iade etme hakkına sahiptir.